fbpx
technika
 kosz w  Sklep internetowy      x  info@euro-met.pl      kosz w   32 608 47 08

Gwarancja jakości

Polityka jakości

Barbara Orłowska
Prezes Zarządu

Jest skierowana na dostarczanie Klientom usług spełniających ich oczekiwania i potrzeby, na ciągłe doskonalenie procesów związanych z obsługą Klienta oraz procesów świadczenia usług, na rozwój i doskonalenie metod zarządzania, a ponadto stanowi podstawę do działań związanych z umacnianiem opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania poprzez terminowe dostawy i handel wyrobami śrubowymi.

Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla naszej firmy znaczenie priorytetowe i wszyscy jesteśmy w ten proces zaangażowani, natomiast zadowolenie Klientów stanowi miarę jakości naszych usług.

Przyjętą politykę jakości realizujemy między innymi poprzez wdrożenie zasad Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN EN-ISO 9001:2015.

Codzienne działania naszej firmy skupiają się na:

 • jednoznacznym ustaleniu wymagań Klienta oraz ich kompleksowej i rzetelnej realizacji,
 • dbałości o infrastrukturę i środowisko pracy, które wpływają bezpośrednio na jakość naszych usług,
 • działaniach związanych z kontrolą i monitoringiem w celu zapewnienia powtarzalnej jakości
 • oferowanych  przez nas usług,
 • poszukiwaniu i eliminowaniu rzeczywistych i potencjalnych niezgodności,
 • doskonaleniu kontaktów z Klientami,
 • rozwoju, modernizacji i utrzymaniu w sprawności technicznej infrastruktury, która bezpośrednio
 • wpływa na jakość świadczonych przez nas usług,

Dzięki zespołowemu działaniu naszych pracowników doskonalimy metody podnoszenia efektywności pracy i rozwiązywania zaistniałych problemów oraz analizy ewentualnie występujących nieprawidłowości w celu pełnej ich eliminacji.

Realizacja przyjętej Polityki Jakości pozwoli na rozwój firmy oraz ugruntowanie dotychczasowej pozycji rynkowej opartej na zaufaniu Klientów i najwyższej jakości świadczonych usług.

Certyfikaty i dyplomy

Świadectwa autorskie

Atesty materiałowe

 • Deklaracja zgodności
  Deklaracja zgodności jest to oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.
 • Dokument kontroli PN-EN 10204

  Świadectwo na wyrób może być wymagane jako dowód na zgodność wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami zamawiającego, lub jako potwierdzenie pochodzenia materiału. Wydawanie świadectw może wymagać wielu czynności techniczno-administracyjnych generujących koszty. Dokumenty jakościowe zwykle, jeśli nie ustalono inaczej, są fakturowane osobno. Należy pamiętać, że wydanie atestów wyższych od 2.1 w okresie późniejszym po realizacji zamówienia może być niemożliwe. Zaleca się określić w momencie składania zamówienia, jakie dokumenty będą wymagane i jakie informacje powinny zawierać. Bez względu na dodatkowe koszty, konieczność skompletowania atestów i wykonania dodatkowych badań może mieć wpływ na czas realizacji zamówienia.

 • Zaświadczenie o jakości 2.1
  wg PN-EN 10204:2005

  W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Nie podaje się wyników badań na wyrobach czy próbkach z partii wyrobów

 • Atest 2.2 wg PN-EN 10204:2005

  W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Świadectwo zawiera informacje na temat niektórych własności wyrobu oparte na wynikach badań. W branży metalowej podaje się w świadectwie 2.2 informację o numerze wytopu i skład chemiczny materiału użytego do produkcji danego wyrobu. Ponadto podaje się twardość, a w niektórych przypadkach wytrzymałość na rozciąganie

 • Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2005

  W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Zamieszcza się wyniki badań. Zakres badań zależy od rodzaju wyrobu, obowiązujących norm lub wymagań określonych w zamówieniu. Atest 3.1 zawiera zwykle gatunek materiału, numer wytopu, skład chemiczny, wyniki badań własności mechanicznych. Jeśli klient chce mieć informację na ateście o wartości pracy łamania KV musi to wyszczególnić w zamówieniu. Także wszystkie wymagania dotyczące dodatkowych badań muszą być określone w zamówieniu.

 • Protokół odbioru 3.2 wg PN-EN 10204:2005

  Jest to świadectwo odbioru potwierdzone, w wyniku specjalnego uzgodnienia, przez upoważnionego przedstawiciela wytwórcy i upoważnionego przedstawiciela zamawiającego lub osobę wyznaczoną przez przepisy.

 • Dopuszczenia

  TÜV  DB  UDT  MK  LRS  Ü  GL  PRS  ITB  PIMOT

Serwis

Zapewniamy kompleksową obsługę wszelkich inwestycji, docieramy bezpośrednio na plac budowy, służąc pomocą na miejscu. Zawsze jesteśmy do dyspozycji, by znaleźć optymalne rozwiązanie dla określonego zadania w dziedzinie zamocowań. Naszym klientom gwarantujemy kompetentne doradztwo techniczne poprzez osoby, które odbyły szkolenia teoretyczne i praktyczne a także dostarczamy niezbędnych informacji dotyczących zastosowania oferowanych przez nas produktów.

Na życzenie klientów wykonujemy pokazy, służymy pomocą w przeszkoleniu, a dla biur projektowych i projektantów w poszczególnych firmach zapewniamy kontakt z działem technicznym, który m.in. dokonuje niezbędnych obliczeń oraz instaluje programy do projektowania i doboru kotew. Ponadto, co nadal jest jeszcze pewnym ewenementem na rynku polskim dokonujemy prób wytrzymałości przy użyciu maszyn do wyrywania kotew.

GWARANTUJEMY PROFESJONALNE DORADZTWO TECHNICZNE

Transport

Firma korzysta z własnych samochodów i zaplecza technicznego, co gwarantuje wysoką jakość usług i zapewnia stałą kontrolę nad wykonywanym przewozem, ponadto tabor jest stale odnawiany i unowocześniany.

Aktualnie dysponujemy taborem samochodów marki Renault począwszy od ciężarowych o ładowności do 3,5 t, poprzez samochody dostawcze o ładowności do 1800 kg a skończywszy na samochodach typu pick-up o ładowności do 600 kg do przewozu pilnych przesyłek o mniejszych gabarytach.


Wykonujemy dostawy na terenie całej Europy. Na życzenie klienta świadczymy usługi transportowe praktycznie w każdy zakątek naszego kontynentu.

Firma nasza korzysta również z usług renomowanych firm spedycyjnych

Możemy zapewnić:

 • Szybkość
 • Doświadczenie
 • Terminowość
 • Wysoką jakość usług
 • Stałą kontrolę nad transportem

Formy rozliczeń

Proponujemy następujące formy rozliczeń:

 • gotówka - dodatkowe upusty cenowe
 • przelew bankowy - dogodne terminy płatności
 • wzajemne kompensaty
 • barter system

Nasza firma oprócz standardowych form rozliczeń proponuje regulowanie wzajemnych należności  i  zobowiązań  na drodze kompensat  towarowych i finansowych. Wśród kompensat towarowych preferujemy odbiory węgla, koksu, stali i materiałów budowlanych, co stwarza możliwości współpracy z firmami z branży górniczej, hutniczej i budowlanej oraz z przedstawicielami przemysłu związanymi ze wspomnianymi branżami.

Magazyn Centralny

ul. Pukowca 19 A
40-847 Katowice


Oddział Katowice

ul. Katowicka 19 A
40-173 Katowice


Oddział Świętochłowice

ul. Krasickiego 3
40-605 Świetochłowice